شرکت نروژی نورسک‌هیدرو اعلام نموده که در سه‌ماهه‌ی سوم سال 2020، با افزایش هزینه‌های تأمین آلومینا، تولید آلومینیوم دیگر مقرون به‌صرفه نخواهد بود.

 به‌گفته‌ی شرکت نورسک‌هیدرو، هزینه‌ی تولید آلومینا در سه‌ماهه دوم سال به 192 دلار/تن کاهش یافت اما انتظار می‌رود که در سه‌ماهه سوم این هزینه 20-15 دلار افزایش یابد. درواقع پیش‌بینی شده که در سه‌ماهه سوم سال، هزینه انرژی و مواد اولیه در مجموع 30-20 درصد افزایش داشته باشد.

بر همین اساس بیشتر کارشناسان بازار آلومینیوم و تولیدکنندگان این فلز در سطح جهان معتقدند که افزایش هزینه‌ی تولید در سه‌ماهه سوم 2020 به مفهوم کاهش شدید سود تولید آلومینیوم خواهد بود.

در همین راستا شرکت نورسک‌هیدرو در سه‌ماهه دوم سال جاری درآمد شرکت را 949 میلیون کرون نروژ اعلام نمود که نسبت به 875 میلیون کرون درآمد شرکت در سه‌ماهه دوم سال گذشته، افزایش قابل‌توجهی نشان می‌دهد. به‌گفته شرکت نورسک‌هیدرو مهم‌ترین عامل مؤثر در این افزایش درآمد، رشد فروش بوکسیت و آلومینای شرکت در واحد آلونورث بوده است.

 تقاضا برای فلز آلومینیوم در سال 2020 ضعیف خواهد بود که عمدتاً به شیوع بیماری کرونا مربوط است. به‌گفته‌ی شرکت نورسک هیدرو، علیرغم رشد اقتصادی چین، در خارج از این کشور اقتصاد جهانی مختل شده و لذا انتظار می‌رود که تا پایان سال 2020 بازار جهانی آلومینیوم با مازاد 4.7-3 میلیون تن آلومینیوم روبرو گردد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که تقاضا برای فلز آلومینیوم چین در سال 2020 نرخی افزایشی داشته باشد؛ حال آنکه در آمریکای شمالی و اروپا انتظار افزایش تقاضا نخواهیم داشت.