واحد ذوب آلومینیوم Krasnoyarsk شرکت روسال در روسیه، روش تولید بر پایه Soderberg را به فرآیندی به نام EcoSoderberg تغییر داده است که بخشی از برنامه زیست‌محیطی و نوسازی این شرکت است.

واحد ذوب Krasnoyarsk شرکت آلومینیومی روسال در راستای برنامه‌های زیست‌محیطی و نوسازی خود، روش تولید بر پایه Soderberg را به فرآیندی به نام EcoSoderberg تغییر داده است. فرآیند EcoSoderberg انتشارات کربنی را به ویژه ناشی از پخت مواد قیری به طور چشم‌گیری در دومین واحد ذوب بزرگ این شرکت کاهش می‌دهد؛ ظرفیت این واحد ذوب حدود ۱.۰۲ میلیون تن است.

توسعه این فرآیند، توسط مرکز فناوری و مهندسی روسال انجام شده است. فرآیند EcoSoderberg در سال جاری در چندین واحد ذوب روسال از جمله Bratsk، Irkutsk، Novokuznetsk و Volgograd اجرا خواهد شد که بخش مهمی از برنامه نوسازی این شرکت خواهد بود.

واحد ذوب Krasnoyarsk در جریان یک برنامه زیست‌محیطی قرار گرفته است که از سال ۲۰۰۴ آغاز شد. این برنامه ۱۶ ساله، باعث کاهش ۳۸ درصدی کل انتشارات کربنی این واحد ذوب شده است. به گفته روسال، انتشارات کربنی این واحد ذوب نسبت به سال ۱۹۸۰، چهار و نیم برابر کاهش داشته است.

اجرای این فرآیند جدید، بخشی از تلاش روسال در جهت کاهش انتشارات کربنی است که نه تنها از طریق استفاده از منابع پاک انرژی، بلکه از طریق کل فرآیند ذوب آلومینیوم و همچنین در بخش‌های بالادستی زنجیره تامین انجام می‌شود.