به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، زحمتکش مدیر عامل کارخانه آلومینیوم جنوب گفت: با همت جوانان متخصص در یک شیفت کاری بیش از ۲۶۰ هزار کیلوگرم
.معادل ۲۶۰ تن شمش ۵۰۰ و ۵/۲۲ کیلویی تولید شده که رکوردی بی نظیر در سطح کشور و حتی فرا منطقهای است
.او افزود: در این تالش مستمر ۱۹۲ باندل شمش ۵۰ پوندی و ۱۴۴ شمش ۱۰۰۰ پوندی تولید و در انبار کارخانه ذخیره شد
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب بزرگترین و پیشرفتهترین کارخانه آلومینیوم کشور در زمینی به مساحت ۲۰۰ هکتار در کیلومتر ۸ جاده المرد – خنج و در منطقه ویژه اقتصادی
.انرژی بر المرد احداث شده که نقش مهم و تاثیرگذاری در رشد و توسعه صنعتی جنوب استان فارس داشته است
.در حال حاضر در این مجتمع صنعتی بیش از ۲ هزار نفر مشغول به کار هستند که بیش از ۹۰ درصد آنان از جوانان بومی شهرستانهای المرد و مهر هستند.