شمش آلومینیوم 99.8 درصد شرکت ایرالکو امروز دوشنبه 30 تیر ماه در بورس کالا به قیمت 314 هزار و 477 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه می‌شود. حجم عرضه اولیه برای شمش آلومینیومی این شرکت در تالار بورس امروز 600 تن و حداقل خرید برای شرکت‌ها 100 تن است که این میزان عرضه تا حداکثر دو هزار تن قابل افزایش خواهد بود.

همچنین شرکت ایرالکو در تاریخ 30 تیر ماه در رینگ صنعتی بورس کالا، مجموع 200 تن بیلت با قیمت 335 هزار و 849 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه خواهد کرد. حجم عرضه اولیه برای این محصول 200 تن و حداقل خرید برای خریداران پنج تن تعیین شده و تا 500 تن قابل افزایش است.

همچنین امروز 30 تیر ماه، شرکت‌ مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 200 تن شمش 99.7 با قیمت 313 هزار و 877 ریال عرضه خواهد شد. حداقل عرضه این محصول برای مشتریان 100 تن تعیین شده که تا یک هزار تن نیز قابل افزایش است.