امروز یکشنبه 13 مهر ماه سال 1399، مجموع 6 هزار و 900 تن شمش آلومینیومی شرکت‌های ایرالکو، آلومینیوم المهدی، آلومینای ایران و همچنین 200 تن بیلت شرکت ایرالکو در رینگ صنعتی بورس کالای ایران عرضه می‌شود.

امروز 13 مهر ماه، شرکت‌ ایرالکو 600 تن شمش آلومینیومی 99.8 درصد با قیمت 448 هزار و 514 ریال عرضه خواهد کرد. حداقل عرضه این محصول 100 تن تعیین شده که تا دو هزار تن نیز قابل افزایش بوده و حداقل خرید این محصول نیز 20 تن تعیین شده است.

امروز 13 مهر ماه، شرکت ایرالکو 200 تن شمش آلومینیومی 99.7 درصد 50 پوندی را با قیمت 447 هزار و 914 ریال عرضه خواهد کرد. حداقل عرضه این محصول پنج تن تعیین شده که تا 500 تن قابل افزایش خواهد بود. حداقل خرید این محصول 20 تن تعیین شده است.

همچنین این شرکت امروز  200 تن بیلت 6063-7 با قیمت 479 هزار و 268 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه خواهد کرد. حداقل عرضه این محصول پنج تن تعیین شده که تا 500 تن نیز قابل افزایش بوده و حداقل خرید این محصول 20 تن تعیین شده است.

شرکت آلومینای ایران امروز 13 مهر ماه در بورس کالا، 400 تن شمش آلومینیومی 99.7 درصد را با قیمت 448 هزار و 214 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه خواهد کرد. حجم عرضه اولیه برای شمش آلومینیومی این شرکت در تالار بورس 400 تن و حداقل عرضه 100 تن تعیین شده که تا یک هزار و 100 تن نیز قابل افزایش خواهد بود. حداقل خرید این محصول 25 تن تعیین شده است.

شرکت آلومینیوم المهدی نیز امروز 13 مهر ماه در بورس صنعتی کالا، 600 تن شمش آلومینیومی 99.7 درصد را با قیمت 447 هزار و 914 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه خواهد کرد. حجم اولیه عرضه این محصول 600 تن و حداقل عرضه 100 تن تعیین شده که تا سه هزار تن نیز قابل افزایش بوده و حداقل خرید این محصول نیز 25 تن تعیین شده است.