شرکت آلومینیوم ایران در هفته منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۹ موفق به ثبت درآمد عملیاتی ۱.۲۲۷ میلیارد ریالی گردیده است. به این ترتیب جمع کل ارزش معاملات این شرکت در بورس کالا از ابتدای سال جاری تا پایان هفته جاری به بیش از ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

پس از یک هفته غیبت این شرکت در معاملات بورس کالا، در این هفته شاهد عرضه‌های این شرکت بودیم. ۱.۰۰۰ تن بیلت توسط این شرکت عرضه و معامله گردید که با تقاضای ۲.۲۰۰ تنی همراه بود. نرخ هر تن از این محصول به بیش از ۴۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به ازای هر تن رسید. این نرخ نسبت به آخرین معامله این شرکت که مربوط به دو هفته قبل است، رشد محسوس و قابل توجه ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین در این هفته ۲.۰۰۰ تن شمش آلومینیوم این شرکت عرضه و معامله گردید. نرخ متوسط این محصول نیز به ۳۹۹ میلیون ریال رسید که ۱۲ درصد افزایش را نسبت به دو هفته قبل نشان می‌دهد.

در جدول زیر آمار معاملات محصولات شرکت آلومینیوم ایران ارائه شده است:

در جدول زیر روند سه ماهه نرخ دو محصول شمش و بیلت آلومینیوم این شرکت ارائه شده است. شاهد ثبت بالاترین نرخ سه ماه اخیر در هفته گذشته هستیم.