حجم کوچک و مقاومت به خوردگی جوی خوب آلومینیوم خالص تجارتی (یعنی آلومینیومی که 0.5 درصد ناخالصی دارد) سبب می شود تا آلومینیوم خالص تجارتی در صنعت درب و پنجره سازی کاربرد زیادی پیدا نماید. کاربرد آلومینیوم به وسیله خواص فیزیکی به ویژه هدایت الکتریکی و حرارتی و همچنین مقاومت خوردگی خوب، توجیه می شود. زیرا چکشخواری و سیالیت آلومینیوم و آلیاژهای آن بسیار خوب است. تعدادی از قطعات جدتر نازک آلومینیومی به روش ریخته گری تحت فشار (دایکست)، تولید میشوند. به علاوه این فلز برای تغییر شکل سرد، بسیار مناسب است.

1.قابلیت هدایت الکتریکی
مقاومت الکتریکی آلومینیوم به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از مقاومت الکتریکی مس است اما با در نظر گرفتن جرم حجمی کم آن در مقابل مس، مقاومت یک سیم آلومینیومی که جرم آن یک گرم و طول آن یک متر باشد نصف مثاومت الکتریکی سیم مشابه مسی است. به این علت است که آلومینیوم بیش از پیش به عنوان هادی الکتریسیته به کار میرود به ویژه برای خطوط فشار قوی که در این کاربرد، ضعف مقاومت مکانیکی توسط یک محور فولادی برطرف می گردد. قابلیت هدایت الکتریکی آلومینیوم مانند حالت مس خالص با تغییر شکل سرد، کمی کاهش و با حضور ناخالصی ها شدیدا کاهش می یابد.

2.قابلیت هدایت حرارتی
هدایت حرارتی زیاد در آلومینیوم و سبکی آن سبب می شود تا کاربردهای بسیاری پیدا نماید. دیگ و ظروف مشابه و ماهیتابه برای مصارف خانگی، مبدل های حرارتی، دستگاه های خنک کننده، سمبه ها و بستار برای موتورهای درون سوز سبک از آن جمله اند. متاسفانه ضریب انبساط زیاد آلومینیوم (در 20 درجه سانتیگراد ضریب خطی انبساط حرارتی آلومینیوم 23.8×10-6 بر درجه سانتیگراد است) و نقطه ذوب کم آلومینیوم، کاربرد آنرا به عنوان هادی حرارت محدود می کند. در اغلب اوقات درجه حرارت مورد استفاده از 200 درجه سانتیگراد تجاوز نمیکند.

3.مقاومت خوردگی
اگرچه آلومینیوم شدیدا اکسیده می شود ولی در برابر خوردگی جوی بسیار مقاوم است. زیرا توسط یک قشر نازک، متراکم و چسبنده به نام اکسید آلومینیوم، محافظت شده و آنرا در برابر نفوذ اکسیژن محافظت می کند. مقاومت خوردگی آلومینیوم با اضافه شدن عناصر آلیاژی کاهش می یابد. تا آنجا که بعضی از آلیاژهای آلومینیوم باید از طریق پوشش ورقه نازکی از آلومینیوم خالص تجارتی به روش نورد محافظت گردند. نام دیگر این محصولات Alclad است. در مجموعه های فلزی باید از تماس آلومینیوم با فلزات نجیب تر از آن جلوگیری کرد. به عنوان مثال آلومینیوم با مس و آهن تولید کوپل گالوانیزه می نماید که قشر آلومینیوم محافظ را خراب کرده پ به این ترتیب موجب خوردگگی شدید آن می گردد. اما استفاده از آلومینیوم به عنوان روکش برای آهن، مقاومت به خوردگی آهن را زیاد می کند. با کمک پودر آلومینا به همراه فلاکس کلرید آمونیوم در دمای 900 درجه سانتیگراد در محیط هیدروژن (فرآیند کالرایزینگ) روکش پوشانده می شود.