در نیمه‌ی نخست سال جاری چین 816592 تن آلومینیوم وارد نمود که نسبت به نیمه‌ی نخست 2019، 219.2 درصد افزایش داشته است. تنها در ماه ژوئن،‌ واردات آلومینیوم چین 490 درصد بیش از ژوئن سال گذشته بوده و به بیشترین مقدار واردات طی 11 سال اخیر رسید.

به‌گزارش آنتایک (Antaike)، سازمان تحقیقات فلزات غیرآهنی چین، مصرف آلومینیوم چین در سال 2020، 36 میلیون تن خواهد بود، این درحالی است که چند ماه قبل آنتایک مصرف آلومینیوم چین را 36.6 میلیون تن پیش‌بینی کرده بود.

ازآنجایی‌که در سال 2020 کاهش مصرف آلومینیوم برای چین پیش‌بینی نمی‌شود، به‌نظر می‌رسد که این کشور یکی از بزرگترین واردکنندگان این فلز باشد.