امروزیکشنبه 20 مهر ماه سال 1399، مجموع سه هزار و 600 تن شمش آلومینیومی شرکت‌های ایرالکو، آلومینیوم المهدی و همچنین 400 تن بیلت شرکت ایرالکو در رینگ صنعتی بورس کالای ایران عرضه می‌شود.

امروز 20 مهر ماه، شرکت‌ ایرالکو 400 تن شمش آلومینیومی 99.7 درصد با قیمت 461 هزار و 322 ریال عرضه خواهد کرد. حداقل عرضه این محصول 100 تن تعیین شده که تا دو هزار تن نیز قابل افزایش بوده و حداقل خرید این محصول نیز 20 تن تعیین شده است.

همچنین امروز 20مهر ماه، 100 تن بیلت آلومینیومی 6063-7  را با قیمت 493 هزار و 615 ریال عرضه خواهد کرد. حداقل عرضه این محصول پنج تن تعیین شده که تا 400 تن قابل افزایش خواهد بود. حداقل خرید این محصول 20 تن تعیین شده است.

امروز 20 مهر ماه، شرکت آلومینیوم المهدی 600 تن شمش آلومینیومی 99.7 با قیمت 461 هزار و 322 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه خواهد کرد. حداقل عرضه این محصول 100 تن تعیین شده که تا دو هزار تن نیز قابل افزایش بوده و حداقل خرید این محصول 25 تن تعیین شده است.