بررسی عملکرد شرکت آلومراد در ماه منتهی به 31 مرداد ماه 1399 نشان می‌دهد که این شرکت همچون ماه‌های گذشته در سال جاری در تولید بیلت آلومینیومی خوش درخشیده و به رکورد درخشان 51 درصدی رسیده است. همچنین مقایسه میزان تولید و فروش محصولات کارمزدی و آلومینیومی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته عملکرد روبه رشد این شرکت را بازگو می‌کند.

 آمارها نشان می‌دهد که میزان فروش شرکت آلومراد در مرداد ماه سال 1399 در مقایسه با دوره مشابه در سال 1398، بالغ بر 398 درصد رشد داشته است. همچنین درآمد این شرکت در مرداد ماه سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته، افزایش چشمگیری داشت؛ به نحوی که از 41 میلیارد و 852 میلیون ریال به 86 میلیارد و 440 میلیون ریال رسید.

گفتنی است شرکت آلومراد در زمینه تولید محصولاتی چون راد، بیلت و ورق فعالیت می‌کند که البته سهمی از فعالیت این شرکت مربوط به تولید محصولات کارمزدی است؛ به گونه‌ای که از یک هزار و 170 تن تولید این شرکت 984 تن آن به تولید محصولات کارمزدی مربوط می‌شود.

رشد 356 درصدی فروش راد آلومینیومی

در مرداد ماه سال گذشته، میزان تولید کل راد شرکت آلومراد 221 تن بود و در مرداد ماه سال جاری، به 852 تن رسید که این میزان افزایش، نشان‌دهنده رشد 285.5 درصدی فعالیت شرکت آلومراد در این حوزه بوده، همچنین نسبت به تیر ماه سال جاری که این شرکت یک هزار و 183 تن راد آلومینیومی تولید کرده است، افت 28 درصدی را شاهد هستیم.

مقدار فروش کل راد آلومینیومی در مرداد ماه 1399 نسبت به تیر ماه سال جاری، بالغ بر 28.8 درصد افت داشته است؛ به این صورت که این شرکت در تیر ماه 1399، یک هزار و 165 تن از این محصول را در بازار به فروش رساند و در پنجمین ماه سال 1399 توانست 830 تن فروش داشته باشد. این در حالی است که شرکت آلومراد در مدت زمان مشابه در سال 1398، حدود 182 تن راد آلومینیومی عرضه و در بازار به فروش رساند و به این ترتیب رشد 356 درصدی را نسبت به سال 1398 مشاهده می‌کنیم.

نرخ فروش راد آلومینیومی در مرداد ماه افزایش 34 درصدی داشت. به این ترتیب که در تیر ماه سال جاری 28 هزار و 534 تومان به ازای هر تن، نرخ فروش این محصول بود که در مرداد ماه سال 1399، به 38 هزار و 223 تومان به ازای هر تن رسید. این نرخ فروش نسبت به سال گذشته که این راد آلومینیومی به نرخ 23 هزار و 925 تومان به ازای هر تن به فروش رسید، 59.8 درصد رشد داشت.

رشد چشمگیر تولید راد کارمزدی نسبت به مرداد ماه سال گذشته

روند تولید راد کارمزدی شرکت آلومراد در مرداد ماه سال 1399، نسبت به ماه قبل از آن نزولی و نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1398 دارای سیر صعودی بوده است؛ به گونه‌ای که تولید این محصول در مرداد ماه سال 1399 نسبت به ماه پیشین، بالغ بر 21.2 درصد کاهش یافته و از 845 تن به 666 تن رسیده است. همچنین این شرکت در مرداد ماه 1398، به میزان 17 تن راد کارمزدی تولید کرد که در مقایسه با تولید این محصول در مرداد ماه سال جاری شاهد رشد 3818 درصدی هستیم.

در مرداد ماه سال جاری نیز این شرکت توانسته 645 تن راد کارمزدی بفروشد و نسبت به تیر ماه سال جاری با میزان فروش 775 تن، 16.8 درصد افت فروش داشت. قابل ذکر است که روند فروش شرکت در زمینه راد کارمزدی نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته رشد 1512 درصدی را نشان می‌دهد، زیرا این شرکت در مدت مشابه در سال گذشته، تنها 40 تن راد کارمزدی فروخته بود.

افزایش 51 درصدی تولید بیلت کارمزدی

روند تولید بیلت کارمزدی شرکت آلومراد در مرداد ماه سال 1399، نسبت به ماه قبل از آن، 51 درصد رشد داشته است؛ به گونه‌ای که تولید بیلت کارمزدی تیر ماه سال جاری 211 تن بوده و در پنجمین ماه امسال، به 318 تن رسیده است. همچنین این شرکت در مرداد ماه سال 1398 به میزان 10 تن بیلت کارمزدی تولید کرده بود که در مقایسه با مرداد ماه امسال رشد قابل ملاحظه 3080 درصدی برآورد می‌شود.

در مرداد ماه سال جاری نیز این شرکت توانست 310 تن بیلت کارمزدی بفروشد و با این میزان فروش، رشد 18.8 درصدی نسبت به تیر ماه و همچنین رشد 3000 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 1398 داشته است. قابل ذکر است که میزان فروش بیلت کارمزدی در تیر ماه سال جاری و مرداد ماه سال گذشته به ترتیب 261 و 10 تن بوده است.

 

ادامه مطلب